06/10/2019

Cách tính thuế dành cho người lao động ở Đức

Tất cả các người lao động ở Đức khi có thu nhập vượt quá mức công việc nhỏ (mini job) thì sẽ phải đóng thuế và số tiền phải đóng là bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Nhưng mức thuế phải trả là bao nhiêu phụ thuộc không chỉ vào mức lương mà còn phụ thuộc vào bậc thuế của bạn. Và bậc thuế thì lại phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân. Thế thì bậc thuế nào sẽ là bậc thuế phù hợp với bạn?

Tổng thể, ở Đức có 6 bậc thuế khác nhau và tuỳ theo tình trạng hôn nhân và công việc của bạn mà bạn có thể khai đóng thuế theo các mức khác nhau. Thuế ở Đức là nơi có các quy định pháp luật khá là phức tạp và nếu có gì không hiểu thì bạn có thể hỏi cơ quan thuế (Finanzamt) để nhận được sự tư vấn từ họ.

Các bậc thuế ở Đức

Steuerklasse 1 – Thuế bậc 1

Sinh viên mới tốt nghiệp, chưa có gia đình sẽ đóng theo bậc thuế này. Đây là bậc thuế dành cho người độc thân hoặc đã ly hôn hoặc có vợ/chồng sống ly thân và ở nước ngoài (ledige und geschiedene Arbeitnehmer sowie verheiratete Arbeitnehmer, deren Ehegatte im Ausland wohnt oder die von ihrem Ehegatten dauernd getrennt leben).

Steuerklasse 2 – Thuế bậc 2

Nếu bạn là bố/mẹ đơn thân và nuôi con thì đóng bậc thuế này (Alleinerziehende).

Steuerklasse 3 – Thuế bậc 3

Dành cho vợ chồng sống chung ở Đức với điều kiện là:

+ Vợ/chồng đang thất nghiệp (wenn Ehegatte des Arbeitnehmers keinen Arbeitslohn bezieht).
+ Vợ/chồng đang đóng thuế bậc 5 (wenn Ehegatte des Arbeitnehmers keinen Arbeitslohn bezieht).
+ Vợ/chồng đã qua đời (wenn Ehegatte des Arbeitnehmers keinen Arbeitslohn bezieht).

Steuerklasse 4 – Thuế bậc 4

Dành cho vợ chồng sống chung ở Đức và cả 2 đều đi làm và đóng thuế.

Steuerklasse 5 – Thuế bậc 5

Dành cho vợ chồng sống chung ở Đức và có 1 người đóng thuế bậc 3 (vợ/chồng thất nghiệp).

Steuerklasse 6 – Thuế bậc 6

Dành cho những người làm nhiều công việc làm với nhiều chủ khác nhau (Arbeitnehmern, die nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn beziehen).

Steuerklassenwahl bei Ehegatten – Chọn bậc thuế cho người đã kết hôn
Nếu cả 2 vợ chồng cùng đi làm và có thu nhập thì nên cân nhắc xem chọn bậc thuế như thế nào để có lợi nhất và tiền thuế phải đóng ít nhất.

Steuerklassenkombination 4/4 – Sự kết hợp giữa bậc 4/4

Dành cho những người đã kết hôn và vợ chồng có mức thu nhập ngang nhau. (gleich viel verdienen)

Steuerklassenkombination 3/5 – Sự kết hợp giữa bậc 3/5

Ở sự kết hợp này, người có thuế bậc 3 sẽ thu nhập được khoảng 60% của tổng tiền lương sau khi đã trừ thuế và người có thuế bậc 5 sẽ thu nhập khoảng 40%. Nếu cả 2 vợ chồng cùng đi làm và có thu nhập nhưng mức thu nhập chênh lệch nhau, thì người có thu nhập cao hơn nên chọn thuế bậc 3 để bị trừ ít hơn và người có thu nhập thấp hơn nên chọn thuế bậc 5.

Việc đóng thuế như vậy giúp lợi ích cho các gia đình có thêm thu nhập để trang trải chi phí, đối với người độc thân thì thuế bậc 1 là bắt buộc do cách tính thuế với quan điểm người độc thân sẽ không có nhiều chi phí cần chi trả như những người đã có gia đình.

Theo icsa

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.