03/26/2021

Đức: Lương danh nghĩa giảm lần đầu tiên kể từ năm 2007

Thu nhập danh nghĩa vào năm 2020 giảm trung bình 0,7% so với năm trước đó. Trong khi đó, vào thời điểm này, giá tiêu dùng đã tăng gần 0,5%. Destatis cho biết, theo đó, người lao động ở Đức được trả lương thực tế thấp hơn 1,1%.

Tuy nhiên, Destatis lưu ý, dữ liệu không bao gồm các khoản phúc lợi làm việc trong thời gian ngắn của Chính phủ, mặc dù trợ cấp việc làm trong thời gian ngắn “làm giảm thu nhập của nhiều người lao động” trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Số giờ làm việc hàng tuần của nhân viên toàn thời gian vào năm 2020 giảm trung bình 2,9% so với cùng kỳ năm 2019, theo Destatis. Mức giảm mạnh nhất được ghi nhận trong ngành khách sạn với tỷ lệ 19,4%, tiếp theo là ngành nghệ thuật, giải trí và nghỉ dưỡng với mức giảm 9,0%.

Cũng theo Destatis, trong số những lĩnh vực kinh tế của Đức, các ngành cung cấp năng lượng, tài chính và bảo hiểm ghi nhận mức giảm giờ làm việc của nhân viên thấp nhất.

Nguồn: VTV

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.