08/23/2019

Khi nào bị thu hồi giấy chấp nhận cho nhập quốc tịch Đức?

Khi đưa ra quyết định, cơ quan thẩm quyền phải có trách nhiệm cần nhắc giữa quyền lợi công và quyền cá nhân của người muốn nhập quốc tịch.

Ảnh minh họa: pixabay.com

Theo án quyết ngày 28-6-2016 của Tòa án Hành chính Stuttgart (án số: Az: 11 K 2156/16), giấy chấp nhận cho nhập quốc tịch Einbürgerungszusicherung vi phạm phát luật có thể bị thu hồi (theo điều 48, I VwVfG). Chẳng hạn, giấy Einbürgerungszusicherung sẽ bị thu hồi khi được cấp do khai thông tin không đầy đủ, sai lệch hoặc cố tình lừa dối, trái với các quy định pháp pháp lý (§48 II 3 VwVfG).

Khi đưa ra quyết định, cơ quan thẩm quyền phải có trách nhiệm cần nhắc giữa quyền lợi công và quyền cá nhân của người muốn nhập quốc tịch. Cho đến nay người nước ngoài có thể tự nguyện từ bỏ quốc tịch của mình, như vậy cho đến khi được nhập quốc tịch, họ là người không có quốc tịch. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc xem xét công bằng đảm bảo quyền lợi cho người nước ngoài.

Về cơ bản, phạm tội hình sự sẽ cản trở con đường nhập quốc tịch. Tuy nhiên, theo điều 12 a I, số 2 StAG, nếu bị phạt tù dưới 90 ngày đơn xin nhập tịch vẫn được xem xét. Nếu phạm tội nhiều lần, sẽ tính tổng số ngày phạm tội.

Nguồn: thoibaovietduc.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.