06/29/2020

Tổng thống Macron cam kết 15 tỷ euro để Pháp xanh hơn

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố 15 tỷ euro sẽ được đầu tư trong hai năm để làm cho nền kinh tế của đất nước xanh hơn. Ông nói rằng một luật mới sẽ được soạn thảo trước khi kết thúc mùa hè.

Macron tuyên bố 15 tỷ euro sẽ được đầu tư trong hai năm để “chuyển đổi sinh thái nền kinh tế của chúng ta”.

Tổng thống nhấn mạnh sự cần thiết phải “điều hòa nền kinh tế và sinh thái” trong một cái gật đầu trước những lợi ích to lớn của Sinh thái học Châu Âu – Đảng Xanh (EELV) trong cuộc bầu cử địa phương vào Chủ nhật được đánh dấu bằng tỷ lệ  kỷ lục khoảng 60%.

Macron cho biết ông sẽ thực hiện các biện pháp ngay lập tức và một luật mới sẽ được soạn thảo trước khi kết thúc mùa hè.

Trên Twitter, tổng thống cho rằng chính phủ của ông có thành tích mạnh mẽ về sinh thái, nhưng thừa nhận rằng “chúng ta cần phải đi xa hơn, mạnh mẽ hơn”.

Macron cho biết ông sẽ không phản đối cuộc trưng cầu dân ý năm 2021 về một số đề xuất, bao gồm viết lại hiến pháp để đề cập đến sự cấp bách của việc bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Nguồn: The Local

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.